Fremgangsmåde i Q methodology

LÆS MERE om fremgangsmåde:

Herunder gennemgås fremgangsmåden trin for trin i en pixiudgave. Den forklarer kort, hvordan man forbereder, interviewer og analyserer. For en grundigere forklaring læs videre under de andre overskrifter til højre.

Research -hvad er første fase i et Q studium?

Interview: I Q interview anvendes en række udsagn formuleret som påstande, normalt 30-60 stykker. Det kaldes en Q sample. Udsagnene forberedes ved at analysere tekster eller foretage indledende interview om undersøgelsesemnet. Herfra udvælges en samling udsagn, der kan repræsentere de forskellige synspunkter indenfor pågældende emne eller debat. Deltagertallet bør være minimum 25 - eller omkring det halve antal af udsagnene. Men det afhænger af undersøgelsen. Under hvert interview beder man deltagerne læse udsagnene højt og sortere dem i tre bunker efter henholdsvis enighed, uenighed og neutral. Herefter skal deltageren skiftevis fra hver bunke placere dem i et Q gitter som vist herunder.

Redskab -hvad skal bruges til interview?

Interview -hvad er det særlige ved forløbet?

Analyse - hvordan analyserer man Q data?

tilbage til pixiversion

 
 
Under pusleriet med udsagnene spørger intervieweren efter begrundelser for placeringen, og interviewet former sig som en samtale om deltagerens reaktion på udsagnene. Det er praktisk at sige udsagnets nummer højt, når der tales om det. Det letter den kvalitative analyse. Der skabes således både et kvantitativt og et kvalitativt datamateriale, idet samtalerne optages på bånd. 
Databehandling: De udfyldte Q gitre indtastes og behandles i PQmethod-programmet (PQmethod kan downloades her) eller SPSS ved en faktoranalyse. I SPSS skal man være opmærksom på at vende datamatricen om ved at bruge transpose-funktionen. I SPSS foretages herefter en faktoranalyse med valg af visse statistiske funktioner Se analyse og statistik. I PQmethod leveres en resultatudskrift med fire forskellige dele, der er relevante til nærmere analyse.  

1. Factorloadings (faktorerne med hver deltagers ladning. En ladning er et udtryk for, hvor hver deltagers udfyldte Q gitter hører til, og hvor meget deltagerens udfyldning er lig en faktor udtrykt ved en ladningskoefficienten) Se eksempel her

 

2. Normalized factor scores (udsagnenes placering i hver faktor. Dvs hvilke udsagn der er vigtige i faktoren, og deltagerne i denne faktor således er mest (u-)enige i) Se eksempel her

 

3. Distinguishing statements (udsagn der adskiller faktorerne. Dvs udsagn der markerer størst forskel mellem faktorer - og altså hvad deltagerne er mest uenige om) Se eksempel her

 

4. Consensus statements (udsagn der statistisk viser lighed mellem faktorer. Dvs udsagn alle deltagere har været enige om) Se eksempel her

 
Der udover udskrives de båndoptagede samtaler, og de kan som det allerførste trin i analysen, deles efter hvilken faktor deltagernes Q-udfyldning placerer dem i. Det vises i factorloadings.  
Analyse: I første omgang læses altså resultatudskriftet; factorloadings, der giver et overblik over faktorerne, og hvor deltagerne er placeret i kraft af deres udfyldning af Q gitteret. Resultatet; factorloadings er altså en beregning af hvilke af deltagernes svar, der ligner hinanden mere end andre. En klynge af svar, der ligner hinanden betegnes en faktor.
Ved gennemgang af normalized factor scores bliver det tydeligt, hvilke udsagn den tilhørende deltagergruppe tilslutter sig. Her kan man begynde at sige noget om, hvad det er faktoren rummer. Analysen forfines med distinguishing, der viser, hvilke udsagn der har delt deltagerne mest. Og consensus statement der viser, hvor deltagerne er mest enige. I første omgang fremanalyseres altså et kvantitativt skelet, der viser, hvordan deltagerne grupperer sig, og hvad hver gruppe er enige om.
Men det er vigtigt ikke at betragte en faktor som andet end et beregnet idealbillede af fælles synspunkter blandt deltagerne. Faktorerne bør ikke stå alene som analyseresultat. De må sammenholdes med de tilhørende deltagergruppers refleksioner og kommentarer.
Undervejs bringes det kvalitative interviewmateriale som nævnt med i analysen. Ved gennemgangen af faktorernes indhold inddrages deltagernes reaktioner på udsagnene. På den måde kan der veksles mellem analyse af udsagnenes score i faktorerne, de øvrige statistiske resultater, og hvad deltagerne har sagt om udsagnene. Det betyder også, at selvom faktorresultatet umiddelbart sætter en ramme for analysen, så kan den overskrides ved analyse af interviewsamtalerne.