Analyse og statistik i Q methodology

   
Q faktoranalyse - hvordan gør man? I denne lidt længere del gennemgås baggrunden for faktoranalyse og det illustreres, hvordan den kan sige noget om fælles synspunkter om et emne blandt en gruppe personer
Centroid eller PCA - hvad er vigtigt? Det forklares her hvad der i væsentlighed adskiller de to statistiske beregningstyper og kort de muligheder, der er tilrådighed
Faktorvalidering - hvilke kriterier skal man vælge? I denne del tages fat på den statistiske metodes almene krav og standarder for en valid faktorløsning