Q sortering på nettet

Der findes flere løsninger til indsamling af data via nettet i Q methodology. De er dog i den spæde begyndelse og er ikke særligt brugervenlige. Jeg arbejder i øjeblikket på et altaernativ, der forsørger at skabe højere grad af overskuelighed og tilgængelighed samt bedre intuitivt orienteret interaktion.

WebQ

Der arbejdes flere steder i verden på at bygge webQ sorteringee på nettet, så processen virker let og brugervenlig for deltagerne. Der mistes noget og vindes andet ved at bruge nettet. Tidligere er versioner udviklet i projekter på mange forskellige områder, men det er ikke uden vanskeligheder at skabe lignende rammer for dynamikken i Q sortering på nettet. Skærmen har en del begrænsninger, men understøtter i udgangspunktet det individuelle, at deltagerne selv har kontrollen og at der kan tages tid til det.

Men der er meget plads til udvikling af webbaserede Q-sorteringer, for mange versioner er ikke kommet dertil, hvor det digitale design rigtig udnyttes. Det specielle ved sorteringen og interaktionen, hvor deltageren føler sig som andet end en, der giver oplysninger og leverer af sig selv kommer ofte ikke frem i de udgaver der findes nu. Mange af dem benytter ikke muligheder for bevægelse og dimensionalitet til at imødegå besvarelsesprocesserne, hvor deltageren ofte fortryder, bytter om, lægger en bunke til side, glemmer hvad der er på kortene m.m.

Jeg har lavet en pilot-undersøgelse af unges interesse for kunst, oplevelsen på museet og refleksionerne undervejs. Denne webQ løser ikke problemerne, men der er skabt en god ramme om selve sorteringen i Christian Hackerts flashQ. Den er redigeret og henvender sig til skoleelever primært 7. til 9.kl. Piloten har inviteret 86 skoleelever til at deltage og du kan prøve interviewet her.